Zgłoszenie robót ogrodzeniowych

Zgłoszenie robót ogrodzeniowych

Wszystkie rodzaje robót budowlanych związane z ogrodzeniem terenu wydaja się normalnym i naturalnym procesem realizacji inwestycji. Każdy właściciel nieruchomości, już w pierwszych etapach prac budowlanych, decyduje się na ogrodzenie posiadanego terenu. Jest to, przede wszystkim, zabezpieczenie posiadanych gruntów. Na rejon własnej posesji może wejść osoba upoważniona. Wszystkie inne osoby, przechodnie, jak również dzikie zwierzęta nie mają prawa wstępu na da teren. Dzikie zwierzęta stanowią również powód stosowania ogrodzenia. Szczególnie na terenach wiejskich problem z przychodzącymi zwierzętami jest bardzo duży. niszczone plony oraz dewastują zasadzone rośliny. Konieczne jest odizolowanie naszego domu oraz ogrodu. W zakresie ogrodzenia istnieje dosyć duża dowolność materiałów i rodzajów stosowanych rozwiązań. możemy, w miarę swobodnie wybierać najbardziej odpowiadające nam propozycje. Przy zachowaniu optymalnej wysokości naszego ogrodzenia unikniemy konieczności uzyskania pozwolenia urzędowego. Należy jednak pamiętać, że wykonanie ogrodzenia terenu od strony ulicy, czy drogi publicznej wymaga zgłoszenia zamiaru prac do właściwego urzędu. Jest to prosta czynności, niemniej jednak musimy zachować terminy wyznaczone, w tym zakresie. Zgłoszenie robót nie powoduje konieczności uzyskania żadnych dodatkowych decyzji. Jest to tylko informacja przekazywana odpowiednim organom państwowym.

[Głosów:1    Średnia:4/5]