Założenie księgi wieczystej

Wielu z nas wie, że księga wieczysta jest to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące zarówno nieruchomości jak i jej prawa do własności. Jeśli posiadamy nieruchomość, i nie mamy założonej dla niej księgi wieczystej, to warto jest tego dokonać. Zakładanie księgi wieczystej składa się z kilku etapów. Procedura założenia księgi wieczystej rozpoczyna się poprzez złożenie osoby uprawnionej wniosku wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa się w Sądzie Rejonowym. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest: właściciel nieruchomości, wierzyciel, właściwa państwowa jednostka organizacyjna, jak również i osoba, której przysługuje ograniczone prawo do określonej nieruchomości. Każdy wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, miejsca położenia, obszaru, lista wszystkich uprawnionych osób do danej nieruchomości ich dane osobowe i adresy, oraz powołanie tytułu własności nieruchomości. Ponadto do wniosku właściciel powinien dostarczyć też dokumenty które stwierdzać będą nabycie własności nieruchomości, oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Zakładając księgę wieczystą powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że są to dokumenty jawne, i każda osoba może przeglądać je w obecności pracownika sądu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]