Zadania inspektor nadzoru budowlanego

Zadania inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego ma wiele różnorodnych zadań związanych z zapewnieniem kontroli bezpieczeństwa powstających obiektów budowlanych. Jego działania nie skupiają się jedynie na budynkach przeznaczonych do użytkowania masowego oraz dostosowanych jako publiczne instytucje. Również konstrukcje i realizacje domów prywatnych pozostają w kręgu zainteresowania inspektora nadzoru budowlanego. Wśród specjalistów znajdzie państwowych przedstawicieli zawodu, których skupia instytucja nadzorująca wszystkie realizowane zakresy robót budowlanych, ale również prywatnych specjalistów, jakich wynajmujemy podczas wykonywania prac. Zatrudnienie w ramach działania inspektoratu nadzoru budowlanego mają za zadanie dokonywanie systematycznych kontroli realizowanych obiektów budowlanych oraz weryfikowanie wszystkich dokumentacji projektowych oczekujących na wydanie pozwolenia na budowę. Prywatni specjaliści to najczęściej sami projektanci realizujący zlecenia w ramach danej firmy projektowej. Tak, czy siak, wszystkie prace budowlane, zarówno te państwowe, jak i mniejsze, prywatne, nie obejdą się be udziału wyznaczonego specjalisty. Jest to zatem zawód dobry, który również daje możliwości znalezienia pracy w różnorodnych sektorach działania budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego jest i będzie niezbędnym fachowcem w kontrolowaniu wszystkich robót budowlanych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]