Zabezpieczenie placu budowy

Kiedy pozałatwiamy już wszystkie formalności związane z budową domu, a przede wszystkim zdobędziemy pozwolenie na budowę i zgłosimy w urzędzie termin rozpoczęcia prac, będziemy mogli wkroczyć na plac budowy. Rozpoczęcie budowy rozpoczyna się w momencie zabezpieczania terenu budowy. Jest to bardzo ważne zadanie, gdyż od tego zależeć będzie zarówno bezpieczeństwo nasze jak i bezpieczeństwo osób trzecich, a więc tych, którzy będą poruszać się w okolicy placu budowy. Poza tym również prace przygotowawcze, związane są z innymi działaniami, a dokładniej możemy powiedzieć, że ustawodawca prawa budowlanego uznał że do takich prac zalicza się przede wszystkim: wytyczenia geodezyjne, wykonanie nowelizacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury. Inwestor kiedy będzie chciał podjąć prace przygotowawcze musi zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Trzeba takie prace zgłosić co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem w urzędzie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]