Uczestnicy budowy

Proces budowy domu składa się z kilku etapów. Również podczas tego procesu udział bierze kilku uczestników. Osobą najważniejszą jest oczywiście inwestor, jest to osoba zlecająca prace budowlane, to on wykłada środki finansowe, które przeznaczone mają być na budowę domu. Inwestor również decyduje o rozpoczęciu prac i ich zakończeniu. Kolejna osoba to inspektor nadzoru budowlanego. Osoba, która będzie zatrudniona jako inspektor musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. W przypadku budownictwa jednorodzinnego zatrudnienie inspektora nie jest konieczne, chyba, że w pozwoleniu na budowę takie informacje zostały napisane. Kierownik budowy jest trzecią osobą, który również jak inspektor posiadać musi uprawnienia do kierowania robotami. W tej sytuacji jest to osoba wymagana przy każdej budowie. Obowiązkiem jego jest dbanie o poprawność i zgodność budowy z projektem budowlanym i pozwoleniem. Projektant to osoba przedostatnia, i odpowiedzialna jest za prowadzenie nadzoru autorskiego na budowie. Ostatnimi uczestnikami procesu budowlanego są wykonawcy. Oni odpowiedzialni są za realizację poszczególnych prac budowlanych. Poszukując odpowiedniej firmy powinniśmy kierować się w szczególności ich profesjonalizmem. To w dużej mierze od nich zależeć będzie trwałość budynku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]