Rozbiórka

Czasami zdarza się, że inwestor planuje rozbiórkę obiektu budowlanego. Należy wiedzieć, że w takiej sytuacji wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia na rozbiórkę. Wydawany jest on przez odpowiedni organ. Wszystkie te wymagania związane są z warunkami jakie stawia na nas prawo budowlane. Tak samo jak budując dom, czy też inny budynek musimy zdobyć pozwolenie tak samo powinno być w związku z rozbiórką budowli. Owszem czasami zdarza się, że dana rozbiórka nie wymaga pozwolenia. Jest to jednak w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich są te budynki i budowlane, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte konserwatornią o wysokości poniżej 8 metrów. Również jest tutaj określona odległość od granicy, a mianowicie nie może być ona mniejsza niż połowa wysokości. Pozwolenia na budowę nie trzeba również dla obiektów i urządzeń budowlanych na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Również warunkiem jest tutaj to, że nie podlegają one ochronie jako zabytki budowlane.

[Głosów:0    Średnia:0/5]