Przygotowanie terenu budowy

Kiedy zdobyliśmy już wszystkie formalności a przede wszystkim pozwolenie na budowę, i poczekaliśmy aż się ona uprawomocniła a więc 14 dni, to możemy przystąpić do budowy domu. Prace przygotowawcze związane są głównie z zabezpieczeniem terenu budowy. Te czynności mają na celu usprawnienie robót budowlanych, jak również i zapewnienie możliwie największe bezpieczeństwo wszystkich pracowników na budowie, oraz sąsiadom. Przygotowanie placu budowlanego nie jest wcale etapem, który poprzedza roboty budowlane. Te prace należy więc uznać za etap wstępny i początkowy, który czasowo poprzedza całkowita budowę domu, a więc chociażby wylanie fundamentów. Prace przygotowawcze nie tylko związane są z zabezpieczeniem terenu. Prawo budowlane a dokładnie artykuł 41 określa co należy do prac przygotowawczych. Wymienić należy tutaj cztery prace przygotowawcze: wytyczne geodezyjne, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu wraz z budową, jak również i dokonanie przyłączy do sieci infrastruktury.

[Głosów:0    Średnia:0/5]