Odpowiedzialność prawna inspektora nadzoru budowlanego

Odpowiedzialność prawna inspektora nadzoru budowlanego

Każdy specjalista w zakresie budowlanym podlega odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. w zależności od zdarzenia prowadzone zastosowanie maja odmienne uwarunkowania prawne. W branży konstrukcyjnej, inspektorowie nadzoru budowlanego mogą, za popełnione błędy zawodowe, mogą spodziewać się postępowania karnego. Wszelkie nieodpowiednie postępowanie inspektorów może bowiem narazić zdrowie i życie mieszkańców, czy użytkowników. Przewinienia budowlane, na etapie budowy obiektu, są ścigane z urzędu. Jest to bowiem poważne zawinienie danego specjalisty. Najczęściej stosowana są różnorodne kary finansowe,  przypadku mniejszych win oskarżonego, niemniej jednak, możliwe jest całkowite odebranie uprawnień budowlanych. Nadzorowanie realizacji budowy jest bowiem niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek układach, zawierzeniu wykonawcy na słowo. Inspektor ma za zadanie rzetelni i drobiazgowo sprawdzić stan realizacji inwestycji i wychwycić wszystkie nieprawidłowości. Nałożenie takich sankcji prawnych ma zmobilizować inspektorów do szczegółowego i odpowiedzialnego realizowania swoich zadań. Kara jest bowiem największym i najlepszym motorem działania człowieka. Nie ma zatem możliwości dogadania się z danym specjalistom. Każda niedoskonałość zostanie ściśle i jednoznacznie opisana w dzienniku budowy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]