Mieszkać zgodnie z prawem

Mieszkać zgodnie z prawem

Postawiliśmy mury naszego domu. Jest już dach i wszystkie niezbędne instalacje. Powoli wykańczamy wnętrze domu, malujemy ściany, kładziemy podłogi i glazurę. Kiedy możemy się legalnie wprowadzić do naszego nowego domu? Budownictwo kieruje się oczywiście swoim prawami. Należy bezwzględnie zgłosić fakt ukończenia budowy do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Bez tego nasz dom nie będzie miał nadanego numeru, nie będzie adresu. Oczywiście nasza deklaracja, że inwestycja została ukończona nie wystarczy. Nadzór budowlany wymaga całego kompletu dokumentów, na podstawie, których wydana zostanie decyzja o tym czy budynek nadaje się do zamieszkania czy nie. W skład kompletu dokumentów wchodzą między innymi oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności z projektem, protokoły odbioru poszczególnych instalacji, aktualne mapy i inwentaryzacje geodezyjna, świadectwo energetyczne, sporządzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Dopiero po złożeniu kompletu dokumentów nadzór budowlany w określonym ustawowo czasie wyda pisemna decyzję o odbiorze budowy i zgodę na zamieszkanie. Decyzję otrzymamy pocztą. Oprócz zgodny na zamieszkanie będzie ona zawierała również numer budynku, jaki został nadany. Tym samym nasza budowa zostaje zakończona zgodnie z prawem.

[Głosów:1    Średnia:4/5]