Kontrola placu budowy w inwestycjach prywatnych

Kontrola placu budowy w inwestycjach prywatnych

Wykonywanie działa budowlanych podlega szczegółowej kontroli urzędów nadzorujących. Ma to zapewnić odpowiednie wykonywanie wszystkich prac. Specjaliści nie są zainteresowani jedynie procesem budowlanym oraz postępem kolejnych etapów budowy. Jeszcze większe zaangażowanie inspektorów widzimy w procesie kontrolowania placów budowy. Organizacja takiej przestrzeni jest bowiem ściśle określona przepisami. Niewiele firm stosowało owe uwarunkowania normatywne. Różnorodne tablice informacyjne, które powinny stanąć w widocznym miejscu, w ogóle nie były brane pod uwagę w trakcie wykonywania prac. Również zabezpieczenie terenu pozostawało wiele do życzenia. Cały plac budowy powinien być odpowiednio odgrodzony i zabezpieczony. Nie może on stanowić zagrożenia dla przechodniów i ewentualnych odwiedzających. Wykopy i powstałe dziury muza być oznaczone i obramowane taśmami tak, żeby możliwe było uniknięcie wpadnięcia w taka dziurę. Kontrole wykazały wiele nieprawidłowości oraz niedociągnięć. Zastosowano zatem system kar, które miały zmobilizować inwestorów i firmy wykonawcze do przykładania uwagi takim zabiegom. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Obecnie, z daleka widać każdy plac budowy, a tablice informacyjne zawsze zawierają niezbędne dane. Sytuacja legła zatem zdecydowanej poprawie, a i wzrósł poziom bezpieczeństwa danych terenów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]