Jakie pozwolenia na remont dachu

Jakie pozwolenia na remont dachu

Jeśli zamierzamy dokonać w naszym domu remontu dachu, najpierw powinniśmy określić, jaki będzie zasięg tego remontu. Jeśli będą to tylko niewielkie naprawy, polegające na tym, że wymienimy cześć poszycia dachu albo też poprawimy częściowo odeskowanie, to nie musimy nigdzie zgłaszać faktu wykonywania tego rodzaju prac. Jednak w wielu przypadkach będziemy zobowiązani do powiadomienia o planowanym remoncie odpowiednie instytucje – w niektórych przypadkach będzie to miejscowy urząd miasta czy gminy – wydział architektury, w innej sytuacji nawet inspektorat nadzoru budowlanego w danym starostwie powiatowym. W sytuacji, kiedy nie będziemy naruszali samej konstrukcji dachu, a więc nie będziemy ingerować w właściwa budowę dachu, nie musimy powiadamiać nadzoru budowlanego, w sytuacji zmiany pokrycia dachowego niezbędne będzie powiadomienie urzędu gminy, pamiętajmy jednak, aby zrobić to jeszcze na długo przed rozpoczęciem pierwszych prac, bowiem 30 dni będziemy oczekiwali na to, czy urząd zgłosi jakieś zastrzeżenia do naszych planowanych prac. W sytuacji, kiedy na przykład w wyniku przeprowadzanego remontu zamierzamy zmienić nieco bryłę dachu, jego kształt architektoniczny, wówczas niezbędne będzie uzyskanie pozwoleń budowlanych od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, podobnie będzie w sytuacji, kiedy będziemy chcieli dokonać adaptacji poddasza na cele mieszkalne.

[Głosów:1    Średnia:3/5]