Dokumenty budowy domu

Zanim rozpocznie się budowa naszego wymarzonego domu to inwestor musi zgromadzić szereg dokumentów, które są niezbędne przy każdej budowie. Na samym początku każdy inwestor musi uzyskać wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumenty te wydaje gmina na podstawie wniosku, który w Wydziale Architektury złożył inwestor. Drugi ważny dokument to decyzja o Warunkach Zabudowy. Tak jak w poprzednim dokumencie należy złożyć wniosek w tym samym wydziale w gminie. Następnie potrzebna jest mapa geodezyjna. Wydają ją starostwo dla zainteresowanego. Bardzo ważne jest również otrzymanie technicznych warunków przyłączy. Po tym dopiero składamy wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej jeśli kupowaliśmy działkę rolną. Jeśli na działce znajdują się drzewa to musimy napisać o zezwolenie na uch wycięcie. Projekt domu musi zostać uzgodniony z odpowiednimi organami, i jeśli otrzymamy akceptację to składamy wniosek o pozwolenie na budowę. Po ich otrzymaniu należy 7 dni przed rozpoczęciem prac zgłosić rozpoczęcie robót. Później otrzymujemy dziennik budowy, tablicę informacyjna.

[Głosów:0    Średnia:0/5]