Akt notarialny

Podczas kupowania działki budowlanej, czy też innej nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jest to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie danej czynności prawnej. Najczęściej dotyczy to już wyżej wspomnianej sprzedaży nieruchomości. Dokument aktu notarialnego posiada formę pisemną, i może zostać sporządzony tylko i wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje. Osobą taką jest notariusz. Notariusz może wyznaczyć zastępcę, który również może sporządzać takie dokumenty. Co zawiera akt notarialny? Przede wszystkim datę, w jakich został sporządzony i miejsce. Ponadto dane osobowe osób kupujących i sprzedających, imię i nazwisko notariusza oraz siedziba jego kancelarii, stwierdzenie, że został odczytany, przyjęty i podpisany, podpis notariusz i osób, które brały w tym udział. Akt notarialny oryginalny jest przechowywany w kancelarii przez pięć lat. My otrzymujemy wypis z aktu, który ma zachowana moc oryginału. Notariusz ma prawo odmówić podpisania aktu notarialnego. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy czynność notarialna jest niezgodna z prawem. Podczas kupowania danej nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. W innym przypadku nie będziemy właścicielami prawnymi danej nieruchomości. Aby do ksiąg wieczystych został wpisany nowy właściciel konieczne jest sporządzenie aktu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]